haurum
haurum kirke
Haurum sogn

Dåb

Kære forældre

Tillykke med den lille nye.

Der er mulighed for at få sit barn døbt i en gudstjeneste. Se gudstjenesteplanen her på hjemmesiden eller i kirkebladet.

Dåbsgudstjenester i Høj Stene I Høj Stene Pastorat tilbyder vi lørdagsdåb.
Lørdagsdåbene finder sted på udvalgte lørdage.
Her laver vi en gudstjeneste, hvor dåben er i fokus. Vi har normalt flere dåbsbørn, der skal døbes.
Det er en fin mulighed for at fejre dåben sammen med andre familier.
Gudstjenesten varer ca. 45 min. og indeholder salmer, tale, bønner og selve dåben.
Det er en festlig formiddag.
Præsterne i Høj Stene skiftes til at afholde dåbsgudstjenesterne.
Dåbsgudstjenesterne afholdes efter ønske i én af pastoratets kirker efter først-til-mølle-princippet.
Der er plads til 2 familier pr. kirke med dåbsfølge.
Det er kun én af pastoratets præster, der holder lørdagsdåb ad gangen, af hensyn til muligheden for at kunne afholde bisættelser/begravelser/vielser i andre kirker.
Vi holder 3 dåbslørdage i efteråret (3. september (Gaute), 15. oktober (Thit), 19. november (Lene)).
Og 3 dåbslørdage i foråret 2023. Datoerne er endnu ikke fastlagt.
Tidspunkterne er fastsatte til kl. 9:30 og 11:00.

Eksempel: Den 11. juni er der mulighed for at to børn kan blive døbt kl. 9:30, og der er mulighed for at to børn kan blive døbt kl. 11:00.
Det er Gaute, der har denne dåbslørdag.
Kirkerne afhænger af familiernes ønsker efter først-til-mølle-princippet.
Den første familie, der ringer, får lov til at bestemme kirke og kan vælge mellem tidspunkterne 9:30 eller 11:00.
Den næste familie, der ringer, kan enten vælge samme kirke som den første familie og samme tidspunkt, eller der kan vælges en anden kirke, og det tidspunkt, som endnu ikke er taget.
Ringer en tredje og fjerde familie, kan man godt få dåb denne lørdag, men kun ved at koble sig på allerede valgt kirke.

Næste mulighed for lørdagsdåb er d. 11.06.22 kl. 9:30 og kl. 11:00 v. Gaute.

Kontakt din lokale sognepræst eller det fælles kirkekontor for nærmere aftale.
Gaute: 30 70 78 15
Thit: 24 23 10 26
Lene: 29 17 40 24
Kirkekontoret: 50 75 01 10
Høj Stene Pastorat består af: Vejerslev, Aidt, Thorsø, Hvorslev, Gerning, Vellev, Sall, Haurum, Houlbjerg og Granslev kirker, og betjenes af præsterne: Gaute Lyhne Holm-Hansen, Thit Kirkeby-Hinrup og Lene Sander

Bedste hilsen
Lene

--- --- ---